Scouting Mierlo-Hout

Laat je uitdagen!

Doel, visie en uitgangspunten

Ontwikkel jezelf bij Scouting

Scouting stelt zich als doel de ontwikkeling te bevorderen van kinderen en jongeren naar sterkere persoonlijkheden.
Dit uit zich in:

 • respect voor zichzelf, de ander en de omgeving
 • omzien naar anderen die minder goed meekomen
 • verantwoordelijkheid nemen voor zichzelf en de omgeving
 • leiding (leren) nemen

Samen
Dit element staat voor de betrokkenheid die je als scout hebt met de maatschappij, voor de onderlinge verbondenheid die scouts over de gehele wereld met elkaar voelen en voor het internationale aspect binnen Scouting.

Code
Dit element staat voor de normen en waarden (de'spelregels'), de ceremoniën en het fundament van Scouting.

Outdoor
Dit element staat voor het buitenleven, waarbij de natuur niet alleen wordt gezien als omgeving waarin het spel van Scouting gespeeld wordt, maar ook als opvoedende waarde.

Uitdaging
Dit element staat voor de persoonlijke ontwikkeling van scouts. Scouting is niet alleen een plezierige vrijetijdsbesteding, maar biedt ook mogelijkheden om jezelf te ontwikkelen en steeds weer je grenzen te verleggen.

Team
Dit element staat voor het werken in subgroepen (oud leert jong) en de toenemende zelfstandigheid van de jeugdleden.

Spel
Staat voor het Scoutingspel zelf, de veelzijdigheid ervan, de thematiek en het aanspreken op de creativiteit (zowel in fantasie als het creatief zijn in oplossingen).

 

 

De 8 activiteitengebieden:

 1. Uitdagende Scoutingtechnieken: activiteiten rondom een techniek, zoals hakken, stoken, kaart en kompas, routetechnieken, pionieren, zeilen en kamperen.
 2. Expressie: activiteiten waarmee je je kunt uitdrukken, zoals dansen, filmen, handvaardigheid, toneelspelen, muziek maken en schrijven.
 3. Sport & Spel: sporten, postenspelen, renspelen, gezelschapsspelen en teamspelen.
 4. Buitenleven: activiteiten rondom het beleven van de natuur en overleven in de natuur, zoals survival, kennis van plant en dier, milieu, natuurbeheer en weer.
 5. Identiteit: activiteiten die te maken hebben met wie je zelf bent (zelfbeeld), je levensovertuiging en de identiteit van je groep.
 6. Internationaal: activiteiten rondom kennis over Scouting wereldwijd (bijvoorbeeld JOTA-JOTI), internationale uitwisselingen en andere culturen.
 7. Samenleving: activiteiten die te maken hebben met je eigen omgeving, het cultureel erfgoed en de maatschappij (maatschappelijke participatie).
 8. Veilig & Gezond: activiteiten rondom voeding en veiligheid (zowel fysiek als emotioneel).