Scouting Mierlo-Hout

Laat je uitdagen!

Organisatie

Algemeen

Scouting Mierlo-Hout is een jeugdvereniging met circa. 150 jeugdleden, verdeeld over 9 groepen (speltakken) die begeleid worden door 50 kaderleden. Daarnaast heeft de vereniging een grote groep (ondersteunende) volwassen leden in de vorm van Pivo’s, Stam, Plusscouts, bestuursleden en materiaalbeheerders.

Verenigingsbestuur

Omdat Scouting een vereniging is, is de algemene ledenvergadering het hoogste beslissingsorgaan. De algemene ledenvergadering noemen we bij Scouting de Groepsraad. De Groepsraad wordt bestuurd door het Groepsbestuur. Zij houden zich bezig met dagelijkse bestuur van de vereniging, evenals materiaalbeheer en financiële zaken van de groepen.

Het Groepsbestuur wordt gevormd door:

Voorzitter
Ruud Zieverink
Secretaris
Wendy Beekers
Penningmeester
Han van Eijk
Leiding- en Ledenadministratie
Paul Smits
Kledingbeheer
Johan Knapen
 

Het Groepsbestuur vergadert op de tweede donderdagavond van elke maand. Binnen Scouting Mierlo-Hout kennen we daarnaast drie verschillende overlegstructuren: Groepsraad, Teamleidersoverleg (teamleiders van de groepen) en financieel overleg (penningmeesters van de groepen).

Stichting Jeugdbelangen

Naast de vereniging kennen we bij Scouting Mierlo-Hout ook een tweede rechtspersoon: de Stichting Jeugdbelangen (SJB). Het bestuur van Stichting Jeugdbelangen (SJB) draagt zorg voor uitvoering van de gezamenlijk bepaalde visie, beleid en strategie, en is verantwoordelijk voor de financiën van de gezamenlijke vereniging Scouting/SJB en voor materiaal- en vastgoedbeheer.

Het Stichtingsbestuur wordt gevormd door:

Voorzitter
Lambert van der Meulen
Secretaris
Trees van de Westerlo
Penningmeester
Pieter van Rooij
Voorzitter Groepsbestuur
Ruud Zieverink
Materiaalbeheerder
Frits Verlijsdonk
Adviseur
Ronny den Ouden